ÖZGEÇMİŞ

Meltem Banko 1986 yılında Rizeli bir ailenin 5 çocuğundan biri olarak Rize’nin Pazar ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2010 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Hukuku güçlünün değil, zayıfın silahı olarak gören Av Meltem BANKO hukuku sadece meslek olarak değil inancı, yaşam tercihi ve hayat felsefesi olarak tatbik etmektedir.

Ülkemiz çocuklarının ve kadınlarının  birbirlerinden ayırt edilmeksizin umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan Av. Meltem BANKO emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarının oluşmasına katkı sağlamak için üniversite tahsili sırasında birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük etmiştir.

 3 yıl boyunca Atılımcı Hukukçular Topluluğu’nun başkanlığını yürütmüş; kütüphanelerin insanlığın tek güvenilir ve kalıcı olarak insanlığa feyz veren kurumlar olduğunu düşünen BANKO, parasız olduğu için kitap alamayan ve kitapçı raflarında saatlerce durup, gizli gizli kitap okuyan bir çocuktan etkilenerek “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” adında çok büyük bir kampanya başlatarak Rize-Pazar, Çorum-Boğazkale, Kırıkkale-Keskin ilçelerinde kütüphaneler  açmış ve ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ adlı kampanyayı topluma kazandırmıştır.

Av. Meltem BANKO 6 Ekim 2011 tarihinde Avukatlık ruhsatını almış ardından; 1 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da kendi hukuk bürosu olan BANKO HUKUK BÜROSU’nu kurmuştur. Avukat Meltem BANKO halen kurucusu olduğu Banko Hukuk Bürosunda kurucu Avukat olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Av. Meltem BANKO; Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Medya Hukuku, Basın Hukuku, Miras Hukuku , Siyaset Bilimi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.Ticaret Hukukundaki Son Gelişmeler, Tüketici Hukuku ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları alanlarında çeşitli çalışma ve kurslara iştirak etmiştir.

Ankara Barosu  Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları , Türkiye Barolar Birliği Bilişim Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı,  Ankara Barosu Gelincik Projesi Gönüllü Avukatlar Eğitim Sertifikası sahibidir.

Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından 2013 yılında Yılın Pozitif Hukukçusu seçilen ve Internet,Medya Ve Bilişim Federasyonu Genel Koordinatörü görevini icra eden Av. Meltem BANKO Sosyal medya mecralarında telif hakları ve reklamcılık, nefret söylemleri ve benzeri suçların kovuşturulması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına kadar birçok Bilişim Hukuku konularında kendini geliştirmiş  aynı zamanda basın, yayın ve diğer iletişim araçlarını düzenleyen klasik hukuk normlarının sosyal medyanın yarattığı fırsatlar ve tehditler karşısında yeniden gözden geçirilmesi bir zorunluluk olduğunu düşünerek bu amaçla yeni ve bağımsız bir hukuk dalının ilk adımlarını eserleriyle hukuk literatürüne dahil etmiştir. Kadınların insan haklarının fiilen gerçekleşmesi, geliştirilmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi, hak ihlallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti, ihlal gerçekleştiğinde ve gerekli diğer hallerde hukuki destek ve yardımda bulunmak için aile hukuku ve kadının yasal statüsü ve gerekli diğer hallerde  adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin tesisi için taraf olmak için gönüllü hukuki destek ve danışma hizmeti vermekle birlikte her türlü projede yer almaya gayret etmektedir.

Kadın ve çocuk hakları konusunda uzun süre çalışmış, hukuki süreçler konusunda ayrıntılı bilgi ve donanıma sahip, sosyal ve psikolojik iletişim teknikleri konusunda eğitim almış ve şiddet mağduru kadının her türlü sorusunu yanıtlayabilecek düzeyde uzman olan Avukat Meltem BANKO  Ankara Barosu Gelincik Projesi ile itilen, dövülen, sövülen, ezilen, psikolojik, sosyolojik şiddete uğrayan kadın mağdurların davalarının gözlemcisi, takipçisi ve avukatı olmayı hedeflemştir. Gelincik Projesi, şiddet mağduru kadın ve çocuklara her türlü hukuki desteğin yanı sıra barınmadan meslek edinmeye  her türlü sosyal ve psikolojik desteği de kapsamaktadır. Halen ülkemizin önde gelen tüm kanalları da dahil olmak üzere bir çok programa katılım sağlayarak 'Sosyal Medya ve İnternet'  ve  “Bilişim Hukuku  ”üzerine medyada bu konudaki görüşlerine sıklıkla başvurularak  toplumu bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalarda bulunmuştur. Bütün bunların yanı sıra üniversitelerde ‘İnternet ve Hukuk’ konulu konferanslar da vermektedir.

Ayrıca aktif olarak sosyal medya aracılığıyla da insanları bilinçlendirmeyi ve yardım etmeyi kendine ilke edinmiştir. Sosyal Medya ile ilgili yapılması gereken yasal düzenlemeleri bu yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna bildirmiştir. Avukat Meltem Banko halen Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisidir. Bekar olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 Av. Meltem BANKO’nun Eserleri:

 • Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Hakaret ve Özel Hayata Karşı Suçlar

Yazarlar:Ali Parlar , Meltem Banko
Basım Tarihi: 2014-04

 • Hukuka Ve Ahlak Felsefesinin Yön Veren Sözler

Yazarlar:Meltem Banko, Kurtuluş Tayanç Çalışır
Basım Tarihi: 2013-01

 • 6545 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Cinsel Suçlar

Yazarlar:Ali Parlar, Meltem Banko
Basım Tarihi: 2010-10

UYARI

Web sitemizde bulunan tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Avukatlık kanunu gereği reklam yasağına aykırılık teşkil eden bir içerik olduğunu düşünüyorsaniz lütfen bize [email protected] adresinden ulaşınız.

Meltem Banko

Avukat

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin..

BİLİŞİM SUÇU YA DA SUİSTİMAL DANIŞMANLIĞI

Bir bilişim suçu ya da suistimali ile karşı karşıya gelindiğinde atılacak idari, hukuki ve teknik adımların bir sıra ve plan dahilinde profesyonel bir ekip danışmanlığında atılması karşılaşılan olayın çözümü açısından son derece önem taşımaktadır.

Adli Bilişim Danışmanlığı:

 • Bilişim olayına müdahale (Hukuki, idari ve teknik destek sağlama),
 • Delillerin toplanması (Adli kopya (imaj) alma),
 • Bilişim olayı simülasyonu (Bilimsel test, gözlem ve deney yapma),
 • Soruşturma ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususların açıklığa kavuşturulması,
 • Adli kopya inceleme ve analiz,
 • Bilirkişi ya da uzman mütalaası raporu hazırlama.

Adli Bilişim Laboratuvar Hizmetleri:

Dijital verilerin bulunduğu sabit ve taşınabilir diskler, RAID sistemler, cep telefonu, SIM kart, tablet bilgisayar, USB bellek, hafıza kartları, çipler, CD/DVD/BlueRAY gibi optik medyalar, floppy disket, ZIP kartuş ve kasetler üzerinde profesyonel olarak:

 • • Elektronik keşif, inceleme ve analiz
 • • Bilişim olayına müdahale ve delilleri muhafaza etme
 • • Veri depolama aygıtlarının adli kopyasını alma
 • • Suistimal ve suç incelemesi
 • • Bilişim suçu/suistimali simülasyonu (Bilimsel test, gözlem ve deney yapma)
 • • Soruşturma ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususları açıklığa kavuşturma,
 • • Daha önce alınmış bir adli kopya üzerinde inceleme, analiz ve raporlama
 • • Bilgisayar ve sunucular üzerinde suistimal ya da zararlı yazılım analizi
 • • Cep telefonu ve mobil cihazlar üzerinde suistimal ya da zararlı yazılım analizi
 • • Bilgisayar ağlarında suistimal ve zararlı yazılım analizi
 • • Her türlü veri depolama aygıtı üzerinde veri kurtarma, inceleme ve analiz
 • • Veriler üzerinde ilişki analizinin yapılması
 • • Şifre ya da parola çözümleme hizmetleri verilmektedir.

Bilirkişilik ve Uzman Mütalaası Hazırlama Hizmetleri
İlgili mevzuat kapsamında bilişim olayları için ekibimizle bilirkişilik ve uzman mütalaası hizmetleri sunulmaktadır.

YAYINLARIMIZDetaylı Bilgi İçin: Adalet Yayın Evi


MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNTERNET VE HUKUK KONFERANSI (2014)
100% Complete
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET VE HUKUK KONFERANSI (2014)
100% Complete
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET VE HUKUK KONFERANSI (2014)
100% Complete
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET VE HUKUK KONFERANSI (2014)
100% Complete
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İŞ HAYATINDA YÜKSELEN TOPUKLAR (2013)
100% Complete
ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ İNTERNET&HUKUK KONFERANSI (2013)
100% Complete
Konferans Davetleriniz için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.


CEZA HUKUKU1

AİLE HUKUKU2

İŞ HUKUKU3

İCRA HUKUKU4

BÜROMUZDA TAKİP EDİLEN DAVA TÜRLERİ
İCRA –İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
İflas ve konkordato davaları
İcra Takip Davaları
İhtiyati haciz
Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
İflasın ertelenmesi
Nafaka alacaklarının takibi
Çocuk teslimi icra takipleri
Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
İcra takibine itiraz
İtirazın İptali - Kaldırılması davaları.
Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.
AİLE HUKUKU DAVALARI
Anlaşmalı boşanma
Çekişmeli boşanma
Nafaka davaları
Mal rejimleri ile davalar
Mal paylaşımı ile Davalar
Velayet Davaları
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Çocuk için iştirak nafakası davaları
Babalık Davaları
Tanıma ve Tenfiz
Vesayet Davaları
Vasiyetname
Evlat edinme
Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANA DAVALAR
Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz
Decremülk Sözleşmeleri İptaline İlişkin Davalar
Apartman Yöneticiliğinden Kaynaklanan davalar
MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR
Vasi Atanması
Gaiplik
Yaş Düzeltme
Cinsiyet değişikliği davası
Kayyım Atama
İsim düzeltme davaları
Maddi ve manevi tazminat davaları
İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Sosyal Güvenlik Hukuku
Sendikalar Hukuku
Toplu İş Sözleşmeleri
Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
Hizmet Tespiti Davaları
İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
Uzlaşma aşamalarında danışmanlık.
Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi
Kamulaştırmaya karşı iptal davaları
SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
Hekimin Sorumluluğu
Yanlış Müdaheleden kaynaklanan
Hasta Hakları
Hekim Hakları
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
Banka Dosya Masrafları İadesi
Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı
Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
Paket Tur Sözleşmesinden Kaynaklanan
Sözleşmenin Uyarlanması
Kredi Kartından Kaynaklanan
Ayıplı Hizmet
Ayıplı Mal
İDARİ DAVALAR
Tam yargı davaları
İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
Memur davaları
Disiplin Cezaları
Atamalar
Tazminat Davaları
Uzman Öğretmenlik red kararına ilişkin davalar
Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluklarına ilikşin davalar
Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü
BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI

Bilişim Araçları Yoluyla işlenen suçlar
Elektronik Belgelerin Hazırlanması
Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim
Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi
Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması
Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi
ÖĞRENCİ DAVALARI
Cevap kağıdına itiraz
Uzaklaştırmaya ilişkin davalar
Disiplin cezaları
Burslarla ilgili davalar.
GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR
Kiralananın Tahliyesi
Kira Alacakların Yasal Takibi
Tapu iptal ve Tescil davaları
Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar
TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
Şirketler hukuku
Sigorta Hukuku
Kambiyo Davaları
Haksız Rekabet Davaları
Fikri ve Sınai Haklar Davaları
Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
Leasing Davaları
Faktoring Davaları
Tahkim Davaları
Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar
MİRASA İLİŞKİN DAVALAR
Tenkis Davaları
Vasiyetname düzenlemek
Veraset Davası
Miras sözleşmesinden doğan davalar
Mirasın reddine dair davalar
CEZA DAVALARI
Ağır Ceza Davaları
Asliye Ceza Davaları
Sulh Ceza Davaları
Ceza Davaları
Kovuşturma İşlemleri
Soruşturma
Suç duyurusunda bulunma
Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi,ceza kararlarının temyiz edilmesi
 

Önlemek, tedavi etmekten iyidir...

Meltem Banko

Avukat

"Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir." Thomas Fuller

Meltem Banko

Avukat

Röportaj talepleriniz, Konferans ve TV Programı davetleriniz için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM

KONFERANS DUYURULARI

Konferans Davetleriniz için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Konferans Konuları:

Meltem BANKO

ESKİŞEHİR KARİYER ZİRVESİ

Meltem BANKO

İNTERNET VE HUKUK

Meltem BANKO

İŞ DÜNYASINDA KADIN

Meltem BANKO

İNTERNET ve HUKUK

Meltem BANKO

ETKİLEŞİM ZİRVESİ

Meltem BANKO

DİJİTAL YAŞAM OTURUMLARI

Meltem BANKO

İNTERNET VE HUKUK

Meltem BANKO

İNTERNET VE HUKUK

Meltem BANKO

İNTERNET VE HUKUK

Meltem BANKO

GENÇLERİ SOSYAL MEDYA KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME KONFERANSI

Meltem BANKO

SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

İLETİŞİM

Aşağıdaki form ile bize mesaj göndererek iletişime geçebilirsiniz veya Ankara'daki büromuzdan ulaşabilirsiniz

BİZE ULAŞIN

Aşağıdaki form ile bize mesaj göndererek iletişime geçebilirsiniz